13 Juni: Ruimte voor Zorg, Genk

© Reporters

De behoefte aan zorg in Vlaanderen is groot, maar de huidige typologieën van zorginfrastructuur schieten tekort. Er is meer ruimtelijke kennis en creativiteit nodig om zorg beter in te passen in de omgeving.

Vaak beletten sectorale wetten en voorschriften maatwerk in functie van het lokale weefsel. De zorgsector, planners, stedenbouwkundigen en architecten hebben nood aan vernieuwende oplossingen. Deze studiedag wil via dialoog en praktijkvoorbeelden meer wederzijds begrip en kennis tussen zorg en ruimte teweegbrengen. Inschrijven via www.vrp.be

Programma. Ruimte voor zorg. Nieuwe zorgconcepten, nieuwe zorginfrastructuur
09.30 u | Introductie: schets van de problematiek aan de hand van enkele terreinervaringen.
Dagvoorzitter Marc Martens (ba-p)
10.00 u | Uitdagingen voor de zorg. Christoph Cousaert (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, VIPA)
10.30 u | Nieuwe ruimtelijke concepten voor zorg. Stijn De Vleeschouwer (Team Vlaams Bouwmeester)
11.00 u | Praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen. Willy Verbeeck (Inclusie-invest), Silvie Van Vanhoutteghem (provincie West-Vlaanderen) en Johan De Muynck (Zorgbedrijf Antwerpen)
12.15 u | Debat 'Ruimte voor zorg'
13.00 u | Middagpauze
14.00 u | Genk: holistische aanpak van zorg. Ganaël Van Lokeren en Inge Desloovere (stad Genk). Inleiding door burgemeester Wim Dries
14.30 u | Vernieuwende zorg in Brussel. Herwig Teugels (Kenniscentrum Woonzorg Brussel)
15.00 u | Vernieuwende zorg in Nederland. Arend Roos (Innovatieve Zorg Zeeland)
16.00 u | Slotwoord door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
16.15 u | Receptie

Praktisch
Woonzorgcentrum Toermalien | Welzijnscampus 15 | 3600 Genk
Deelname: € 45 (VRP-leden)|€ 65 (niet-leden)|€ 20 (student-leden)|€ 30 (student, niet-leden)
inschrijven verplicht via www.vrp.be

 

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries