5 oktober 2017. Studienamiddag. De stadsrand in verandering

Over de rol van publieke ruimte in een randstedelijke omgeving

stadsrand in verandering compri

 In 2017 slaan de VRP en Infopunt Publieke Ruimte opnieuw de handen in elkaar voor de vormingsreeks ‘Publieke ruimte in verbinding’. Tijdens deze studienamiddag zullen we scherpstellen op de stadsrand. Aan de hand van inspirerende cases krijgen deelnemers inzicht in de structurerende rol en de verschillende schaalniveaus van publieke ruimte in een randstedelijke omgeving.

Sinds stadswallen en -vesten zijn verdwenen of hun verdedigingsfunctie hebben verloren, zijn stadsranden permanent in ontwikkeling en verandering. Woonontwikkelingen, infrastructuurvoorzieningen, bedrijvenzones en openruimtegebieden geven voortdurend opnieuw vorm aan de stadsrand en de agglomeratie. Ruimtelijke patronen veranderen soms abrupt aan de gemeentegrens terwijl ze elders schijnbaar onbeperkt uitwaaieren.

In het licht van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zullen stadsranden de komende jaren nadrukkelijker onder de aandacht van het beleid komen. Keuzes tussen verdichting en behoud van open ruimte worden in de rand op het scherp van de snee gemaakt. Algemene ruimtelijke principes kennen hier een concrete uitwerking op microniveau. Zo wordt het begrip ‘stadspark’ bijvoorbeeld volop geherdefinieerd waarbij ook randstedelijke open ruimte in het vizier komt als multifunctionele groene ruimte. Een autoluw beleid in stadscentra heeft consequenties voor de mobiliteit in de stadsrand en dus ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Nieuwe huisvestingsvoorzieningen vereisen een kwaliteitsvolle woonomgeving die beantwoordt aan de toenemende behoefte om op korte afstand te kunnen werken, ontspannen en winkelen. Elke ruimtelijke keuze en ingreep moet bovendien worden gemaakt in functie van een veranderend klimaat. De inrichting van de publieke ruimte draagt bij tot een meer heldere structuur en een sterkere identiteit in de stadsrandgebieden.

Een coproductie van de VRP en Infopunt Publieke Ruimte met de steun van de Vlaamse Overheid.

programma

12.00 u | Registratie en netwerklunch
13.00 u | Verwelkoming en inleiding (IPR/VRP)
13.10 u | Open ruimte als sturend element van stadsrandontwikkeling. Lessen uit het onderzoeksproject ‘Metropolitan Landscapes’ (Jeroen Reyniers, VLM)
13.40 u | Bicycle urbanism als instrument voor de verduurzaming van de stadsrand (Peter Swyngedauw, Omgeving)
14.10 u | GruunRant, natuurverbindingsgebied en samenwerkingsverband waar stad en rand elkaar ontmoeten (Paul Lhermytte, GruunRant)
14.40 u | Pauze
15.00 u | Curange-les-Bains, Hasselt: interdisciplinaire summerschool met frisse resultaten (Patrick Vleeschouwer, Departement Omgeving)
15.30 u | Publieke ruimte voor een nieuwe randstedelijke woonomgeving (Koen Stuyven, Vectris)
16.00 u | Panelgesprek met vraagstelling vanuit het publiek
16.30 u | Drankje
17.00 u | Einde

praktisch

VAC | Hendrik Van Veldekegebouw | Koningin Astridlaan 50 | 3500 Hasselt
Deelname: € 60 (leden VRP en Infopunt Publieke Ruimte) | € 90 (standaardtarief)
INSCHRIJVEN via de website van Infopunt Publieke Ruimte

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries