Masterclass Kernversterking. Gent

Vijfdaagse opleiding die lokale overheden aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laat zien hoe kwalitatieve kernversterking tot stand kan komen.

 beeld masterclass 2

 Inschrijving per lesdag mogelijk

Meer info en inschrijven op de website van de VRP

Dinsdag 3 oktober | Verdichting om open ruimte te vrijwaren
Sinds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt op alle mogelijke plaatsen in Vlaanderen gedacht aan verdichting. Grondeigenaars en projectontwikkelaars hebben deze boodschap goed begrepen, en sturen aan op maximaal financieel rendement. Maar verdichting op de ene plek moet leiden tot vrijwaring van open ruimte op de andere plek. Hoe breng je dat in de praktijk als gemeente? Vlaams Administratief Centrum | Virginie Lovelinggebouw | Koningin Fabiolalaan | 9000 Gent

Dinsdag 17 oktober | Verdichting vanuit duurzame mobiliteit
Vlaanderen kent een sterk versnipperde ruimtelijke structuur, en een sterke auto-afhankelijkheid. Om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, moet het ruimtelijk beleid afgestemd worden op het mobiliteitsbeleid. Dit betekent dat niet elke plek in Vlaanderen in aanmerking komt om te verdichten. Waar is verdichting wenselijk, en waar niet? Hoe stimuleer je het gebruik van de fiets en het autodelen binnen nieuwe woonprojecten? Vlaams Administratief Centrum | Virginie Lovelinggebouw | Koningin Fabiolalaan | 9000 Gent

Dinsdag 7 november | Verordenende planinstrumenten voor verdichting
Na de opmaak van een ruimtelijke visie op de verdichting van haar kern(en), wordt de proef op de som genomen. Hoe kan een gemeente deze visie doortrekken in haar vergunningverlening? Met welke instrumenten kan zij de verdichting in goede banen leiden? Beter een voorschrift teveel of te weinig? Quantum building | Oktrooiplein 1 | Gent-Dampoort

Dinsdag 28 november | Kwalitatieve beoordeling van verdichting
Juridisch verordenende planinstrumenten zijn een belangrijke stok achter de deur om grote fouten te vermijden, maar vormen zeker geen garantie voor een kwalitatieve verdichting. In enkele gemeenten wordt daarom bij voorkeur gewerkt met een kwalitatieve beoordeling van elke vergunningsaanvraag. Maar hoe gaan zij te werk, en wat zijn hier de ideale randvoorwaarden? De Krook | Miriam Makebaplein 1 | 9000 Gent

Dinsdag 12 december | Collectief bouwen als bijzondere vorm van verdichting
Verdichting is onlosmakelijk verbonden met kleiner wonen. Vandaag biedt dit kleiner wonen (in vastgoedprojecten) echter nog maar weinig kwaliteit. Zoals de bouwmeester stelt: kleiner wonen moet gekoppeld zijn aan het delen van voorzieningen, zoals een tuin, een fietsenberging, een werkplaats, een dakterras, ... Projecten uit het buitenland tonen hoe op deze manier kwalitatieve woonprojecten tot stand komen. Maar ook in Vlaanderen worden nu ook cohousingprojecten met hogere dichtheden voorbereid. Belangrijke initiatiefnemers hiertoe zijn de autonome gemeentebedrijven. Hoe gaan zij te werk? Hoe zorgen zij voor betaalbaar en kwalitatief wonen in een hogere dichtheid? De Krook | Miriam Makebaplein 1 | 9000 Gent

Bekijk het voorlopige programma op de website van de VRP

 

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries