Info-avond lokale besturen. Kernversterking

14 december 2017. Leuven

infoavond kernversterking 14 december 2017 mini

 Om open ruimte te vrijwaren en duurzame mobiliteit te realiseren, wordt vanuit Vlaanderen al 20 jaar gepleit voor een verdichting van het wonen en een versterking van de stads- en dorpskernen. Ook de Vlaamse Bouwmeester bekrachtigt deze boodschap vanuit zijn visie op een duurzaam ruimtegebruik. Maar hoe ga je als gemeente hiermee aan de slag? Hoe kan je sturen op verdichting in de kern en vrijwaring van slecht gelegen gronden in het landschap? Hoe stimuleer je meer voetgangers en fietsers in je kern, en hoe vermijd je extra autoverkeer? Hoe kan je inzetten op een hogere woonkwaliteit en leefbaarheid? En hoe overtuig je ontwikkelaars om bij te dragen aan kernversterking met respect voor de bestaande context? Het zijn maar enkele vragen die de meeste gemeentebesturen in Vlaanderen bezig houden.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Intercommunale Interleuven en het Leuvense architectuurcentrum Stad en Architectuur nodigen u van harte uit voor een info-avond rond kernversterking. Aan de hand van inspirerende lokale voorbeelden uit de regio Leuven (en Vlaanderen) willen we informeren over concrete en bruikbare visies en instrumenten op lokaal niveau.

programma

19:15 | Ontvangst
19:30 | Welkomstwoord door Interleuven
19:35 | Trailer ‘Plannen voor plaats. Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur’
19:40 | Leerpunten voor kernversterking. Peggy Totté, architect/stedenbouwkundige, VRP
20:10 | Beeldkwaliteitsplan Landen. Ward Verbakel, architect, Plus Office
20:40 | PPS-projecten Zoutleeuw. Roger Mertens, voormalig schepen RO, Zoutleeuw
21:10 | Discussie
21:30 | Afsluiting

praktisch

Interleuven | Brouwersstraat 6 | Leuven
Deelname is gratis, inschrijven verplicht via de website van gastheer Interleuven

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries