Werelddag van de Stedenbouw

'Urban sprawl'

29 november 2018. Deinze

De Werelddag van de Stedenbouw gaat in op de kosten en baten van urban sprawl en verkent pistes voor een duurzame transformatie.

wdkleinwebsite

Hoe gaan we om met verspreide bebouwing, linten, woonparken of verkavelingen? Waar ontwikkelen, renoveren, transformeren en verdichten we? Is sloop in sommige gevallen een optie? Welke ruimtelijke, sociale en financiële aspecten zijn aan de orde? Binnen- en buitenlandse sprekers laten hun licht schijnen over het thema. In werksessies zoeken we toekomstbestendige antwoorden op de diverse bebouwingstypologieën van onze regio. Meer info en inschrijven via de website van de VRP

Urban sprawl kunnen we omschrijven als ‘ruimtelijke versnippering’ en wordt gekenmerkt door decentrale ontwikkelingen (verspreide bewoning zonder een duidelijk centrum), discontinuïteit (verspringende patronen in de bebouwing), scheiding van functies enz. Urban sprawl gaat dus hand in hand met een verstedelijking van het platteland. Ook in Vlaanderen zijn op die manier grote gebieden aangetast door alleenstaande gebouwen of meer omvangrijke vormen van stedelijke uitbreidingen met te lage dichtheden.

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het stoppen of zelfs terugdraaien van urban sprawl essentieel. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – onder het motto van de “betonstop” – en ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beschouwen dit als een absolute prioriteit. Maar hoe doen we dat dan?

Tijdens de Werelddag worden in primeur de resultaten van een VITO-onderzoek over de graad van verspreide bebouwing in Vlaanderen en de daaraan verbonden maatschappelijke kosten en baten voorgesteld. Die inzichten zien we vervolgens als vertrekpunt om samen met enkele sprekers en deelnemers op zoek te gaan naar antwoorden om urban sprawl in Vlaanderen te keren.

Programma

09.00 | Ontvangst

09.45 | Welkomstwoord. Burgemeester Jan Vermeulen (stad Deinze)

09.55 | Inleiding tot de Werelddag. Dagvoorzitter Ann Verhetsel (UAntwerpen/VRP)

10.00 | Resultaten studie ‘De kosten van urban sprawl in Vlaanderen (VITO en Common Ground)

10.50 | What can be done to stop urban sprawl? Jochen Jaeger (University Montreal)

11.30 | Pauze

12.00 | Hoe is het zover kunnen komen? Historische blik op sprawl | Els De Vos (UAntwerpen)

12.25 | Visie vanuit Werelddag-werkgroep en reacties van actoren (water-energie-bouwsector)

13.20 | Lunch

14.15 | Parallelle sessies -> Meer informatie over de parallelsessies

  • Terreinbezoek Deinze 2020
  • Hoe kunnen we goed gelegen klassieke verkavelingen transformeren?
  • Hoe kunnen we het beste halen uit slecht gelegen verkavelingen?
  • Dorpenbeleid. Snoeien en/of groeien om te bloeien
  • Dorpen en linten: op zoek naar de gaten
  • Ontwikkelingsperspectieven voor leefbare steenwegen
  • Instrumenten voor een kwaliteitsvolle open ruimte
  • Aanschouwt eer ge bouwt. Hoe maken we de Vlaming bewust van de nadelige gevolgen van zijn woongedrag
  • Het ruimtelijk structurerend vermogen van energie

16.00 | Receptie in het stadhuis met een speech van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de uitreiking van de Plannings- en Afstudeerprijs

Praktisch

Buurtcentrum De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1A, Deinze
De receptie en de prijsuitreikingen zullen plaatshebben in het Stadhuis, Brielstraat 2, Deinze
Desgewenst kunt u een bluebike reserveren aan het NMBS-station van Deinze (zie inschrijfformulier)
Deelname: € 100 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden) | € 20 (student-leden) | € 35 (student/niet-leden)

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries