Omgevingscongres handhaving

14 november 2018. Brussel

Het samengaan van milieu en ruimtelijke ordening heeft een niet onbelangrijke impact op de handhaving. Op 14 november organiseert UMiO (Unie van Milieuondernemingen) een congres rond dit thema.

handhaving uitgelicht 1024x385

Vanuit het werkveld komen er heel wat concrete vragen. Hoe wordt handhaving vanuit Europa, Vlaanderen en op gemeentelijk vlak geregeld? Hoe gaan we om met de eeuwigdurende omgevingsvergunning en met de evaluatie van vergunningsvoorwaarden? Zullen in de toekomst enkel nog de grotere (GPBV) bedrijven gecontroleerd worden? Welke impact heeft handhaving van ruimtelijke ordeningsaspecten op het bedrijfsleven? Tijdens het congres gaat UMiO in dialoog met de overheid om zo inzicht te krijgen in de aanpak en de rol van alle betrokkenen. De sprekers gaan dieper in op concrete vragen en cases vanuit de sector en het bedrijfsleven.programma

13:00 u | Onthaal
13:30 u | Verwelkoming. Isabelle Larmuseau (Dagvoorzitter – VVOR)
13:35 u | Inleiding. Geert Bogaert (UMiO | VMx)
13:50 u | Reflectie vanuit het bedrijfsleven – studiebureaus/deskundigen. Mark van Straaten (UMiO | VEB)
14:05 u | Vlaamse overheid & de organisatie van omgevingshandhaving. Sigrid Raedschelders (Dpt Omgeving)
14:30 u | Vlaamse Hoge Handhavingsraad Ruimte & Milieu: papier liegt niet. Michael Faure (VHRM)
14:55 u | Europa & omgevingshandhaving en de gevolgen voor Vlaanderen. Griet Verbeke (Dpt Omgeving)
15:20 u | Hoe gaan lokale besturen om met hun rol in de omgevingshandhaving? Steven Verbanck (VVSG)
15:45 u | Pauze
16:15 u | Reflectie vanuit het bedrijfsleven – milieubedrijven. Stany Vaes (UMiO | GO4CIRCLE)
16:30 u | De vraag van één miljoen: hoe handhaving overbodig maken? Paul Bernaert (Dpt Omgeving)
16:55 u | Gespecialiseerde handhaving door gespecialiseerde overheid of (de)centraliseren? Ann Cuyckens (OVAM)
17:20 u | Is er nog nood aan strafrechtelijke handhaving? Bart Van Vossel (Parket Gent)
17:45 u | Reflectie vanuit de administratie. Peter Cabus (Dpt Omgeving)
18:00 u | Uitleiding. Dirk Ponnet, UMiO | OVB
18:15 u | Receptie en Walking dinner (apart inschrijven)

praktisch

Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, Brussel

Deelname zonder walking dinner:
€ 165 (UMiO/VVOR) | € 195 (niet-leden) | gratis (Dpt. Omgeving) | € 75 (IGO)

Deelname met walking dinner:
€ 215 (UMiO/VVOR) | € 245 (niet-leden) | € 50 (Dpt. Omgeving)

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op de website van UMiO

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries