Oproep gastgemeenten!

meelopers gecoroKijkstages student

Project 'Meelopers 2019'

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben er doorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) precies inhoudt. Er zijn dan ook weinig kandidaten voor deze boeiende, maar onbekende job. Geef een student de kans om een week lang ‘mee te lopen’ in uw gemeente en zet zo het uitdagende beroep van omgevingsambtenaar in de kijker bij een jonge generatie planners. Hier vindt u het invulformulier om uw gemeente kandidaat te stellen.

Concreet dachten we aan een ‘kijkstage’ waarin u de student 5 dagen lang mee op sleeptouw neemt. Het is niet de bedoeling dat de student grote opdrachten vervult maar dat hij/zij kan observeren, leren en vragen stellen. Hier en daar kan hij/zij misschien wat kleinere taken uitvoeren.

Als gemeente biedt u een kijkstage van vijf werkdagen aan tussen 1 februari en 19 april 2020. De werkdagen kunnen mekaar in één week opvolgen, of gespreid worden over meerdere weken (bv. in functie van interessante overlegmomenten of mogelijke terreinbezoeken), in overleg met de planning van de student. De gemeente hoeft hier geen financiële middelen tegenover te stellen. De VRP zorgt voor een stagecontract en de verzekering van de studenten. Op woensdag 29 april 2020 plannen we een evaluatiemoment met een gezellige drink met alle deelnemende studenten en stagebegeleiders.

Interesse? Meer informatie vindt u op de website van de VRP


deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries