VRP-Voorjaarcongres Ruimte & Zorg

Reporters 29764548 2

Lokale besturen en ruimtemakers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoe ze zorg op een kwalitatieve manier kunnen inpassen in de ruimte.

 

Het effect van de Coronamaatregelen op zorgbehoevenden confronteert ons vandaag des te meer met de beperkingen van de huidige ruimtelijke zorgmodellen

Na een lange geschiedenis van afzondering van zorgbehoevenden en specialisatie volgens type zorg, is er recent meer aandacht voor integratie in de samenleving en inclusie. Wat betekent dit voor ruimtemakers? Hoe overstijg je een individualistisch model waarbij zorgbehoevenden in een vaak onaangepaste woning verzorgd worden door een legertje thuisdiensten dat af- en aanrijdt?

Dat vraagt om een ander soort ontwerp en een doordachte planning. In de opgave die voorligt vertrekken we van de mens en de betekenisvolle relaties tussen mensen in een netwerk van zorgvoorzieningen. Ingebed in ‘het normale’ leven. In tijden van Corona wordt voor vele groepen pijnlijk duidelijk hoe groot en urgent dit vraagstuk is.
Hierbij moeten we balanceren op cruciale evenwichten: collectiviteit & privacy, gemeenschap & autonomie, verzorging & zelfredzaamheid, inclusie & ondersteuning op maat, menselijke schaal & efficiënte dienstverlening.

Het VRP-voorjaarscongres Ruimte & Zorg zal ingaan op diverse vragen die hierbij naar boven komen. Het congres bestaat uit vier webinars die live worden uitgezonden, maar ook later herbekeken kunnen worden. Omwille van de interactiemogelijkheden hebben we liefst dat iedereen zoveel mogelijk live aanwezig is. Het congres wordt afgesloten met een live workshop in september, die enkel live kan gevolgd worden.

– 09 juni | Inleidende webinar | 09.30-12.30
– 16 juni | Webinar 2. Ruimte, zorg en collectiviteit | 15.00-17.00
– 23 juni | Webinar 3. Ondernemers in de zorginfrastructuur | 15.00-17.00
– 30 juni | Webinar 4. Beweging, autonomie en nabijheid | 15.00-17.00
– 22 september | Workshop. ‘Future urban health’ | 15.00-17.00

Meer info en inschrijven via de website van de VRP

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp