Werelddag van de Stedenbouw 2019

werelddag samen in de regio voorlopig

21 november 2019. Vilvoorde

Lokale en bovenlokale overheden beseffen dat het regionaal verbinden van opgaven en actoren een noodzaak is. Vervoerregio’s, zorgregio’s, streekplatformen, regionale energielandschappen ... zijn strategieën om greep te houden op een snel veranderende wereld waarin complexe opgaves een hogere graad van samenwerking behoeven. In binnen- en buitenland klinkt de roep om (stads)regionale samenwerking luider dan ooit, want de regio is het logische schaalniveau om verbindingen te maken.

Lees meer: Werelddag van de Stedenbouw 2019


deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp