VRP Gecoro-ronde

3 en 24  oktober | 8, 26 en 28 november
 

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) organiseert tijdens de Atriumcontactdagen een Gecoro-ronde in elke provincie. Atriumcontactdagen zijn overlegmomenten waarop Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaren (gsa) elkaar ontmoeten en nadenken over actuele thema's. VRP nodigt naast de gsa's ook de voorzitters van de Gecoro's uit. Tijdens de VRP-sessies wordt de werking van de Gecoro onder de loep genomen.

Gecoro sessie

Lees meer: VRP Gecoro-ronde


deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries