Handboek voor ruimtelijk ordenen

Omdat het proces van ruimtelijke ordening en planning zo'n grote weerslag heeft op nagenoeg iedereen, is het belangrijk dat het proces zo transparant en democratisch mogelijk verloopt. Het 'Handboek voor Ruimtelijk Ordenen' richt zich tot leden van de Gecoro, mandatarissen van provincie en gemeente, stedenbouwkundige ambtenaren... Het boek verduidelijkt de belangrijkste elementen van ruimtelijke planning.

cover HB Ruimtelijk Ordenen

Lees meer: Handboek voor ruimtelijk ordenen


deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries