Algemeen

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket.

Deze website richt zich zowel tot Gecoro's en gemeentebesturen als tot het geïnteresseerde publiek. Hij heeft een drieledig doel:

  • Alle informatie bundelen die van belang is voor de samenstelling en de goede werking van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
  • Een forum bieden waarop Gecoro's elkaar ontmoeten, ervaringen delen en inzichten uitwisselen.
  • Snel en deskundig antwoord geven op vragen van Gecoro-leden, lokale bestuurders en ge├»nteresseerde burgers.

Tom Coppens (Artesis-UA) en Joris Voets (UGent) maakten in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) in oktober 2012 een rapport over de werking van de gecoro. Ze baseerden hun onderzoek op rondetafelgesprekken met Gecoro-leden uit alle Vlaamse provincies. De belangrijkste conclusies werden verwerkt in de richtlijnen die u op deze website terugvindt.

Deze website is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp