vergadering

Aanwezigheid vergadering

Bespreking

Beraadslaging

stemming

bijwonen

deelname

bijwonen

deelname

bijwonen

deelname

 

openbaar

 

JA

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

burger

niet-openbaar

 

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

externe

openbaar

 

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

deskundige

niet-openbaar

 

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

afgevaardigde

openbaar

 

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

politieke fractie

niet-openbaar

 

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp