vergadering

Aanwezigheid vergadering

Bespreking

Beraadslaging

stemming

bijwonen

deelname

bijwonen

deelname

bijwonen

deelname

 

openbaar

 

JA

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

burger

niet-openbaar

 

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

externe

openbaar

 

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

deskundige

niet-openbaar

 

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

afgevaardigde

openbaar

 

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

politieke fractie

niet-openbaar

 

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE


 

Inwoners/gemeente

Totaal aantal leden gecoro

Minimum aantal deskundigen

Minimum aantal maatschappelijke geledingen*

< 10.000

7

2

 3

 

8

2

 3

 

9

3

 3

>10.000 <30.000

9

3

 4 

 

10

3

 4

 

11

3

 4

 

12

3

 4

 

13

4

 4

>30.000 <50.000

13

4

 5

 

14

4

 5

 

15

4

 5

 

16

4

 5

 

17

5

 5

>50.000

17

5

 6

 

18

5

 6

 

19

5

 6

 

20

5

 6

 

21

6

 6

*Let op: 1 geleding kan uit meer leden én/of uit meer instanties bestaan

deze website is een initiatief van

 vvsg    vrp

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries